Info Berita

Peringatan Isra’ Mi’raj

Dalam rangka mentafakuri peristiwa besar dalam sejarah Islam yaitu peristiwa Isra’ dan Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW, berikut sebuah tulisan yang sangat bersejarah khususnya bagi Umat Islam Bangsa Indonesia yang ditulis oleh S.M Kartosoewirjo tentang Hikmah dan Ajaran dari peristiwa suci Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW.  Tulisan buah karya sang Mujahid yang menjadi bahan… Continue reading Peringatan Isra’ Mi’raj

Advertisements
Info Berita

PKBM PENATA KEHIDUPAN mengucapkan ” SELAMAT HARI KARTINI ” 21 April 2017

Salah satu daripada cita – cita yang hendak kusebarkan ialah: Hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa baik pun karena terpaksa. Haruslah juga segan menyakiti mahkluk lain, sedikitpun jangan sampai menyakitinya. Segenap cita – citanya kita hendaklah menjaga sedapat – dapat yang kita usahakan. Supaya semasa mahkluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan… Continue reading PKBM PENATA KEHIDUPAN mengucapkan ” SELAMAT HARI KARTINI ” 21 April 2017

Info Berita

Rumus Rumus Matematika Cepat untuk Berhitung

Bila kalian menemukan soal perkalian kuadrat dimana angka yang akan dikuadratkan berupa dua digit angka yang berakhiran lima (15, 25, 35, 45, dst.) Maka rumus cepat matematikanya adalah: Kalikan angka yang berada di depan dengan hasil dari penjumlahan angka tersebut ditambah satu, setelah itu sisipkan angka 25 dibelakang hasil perkalian tersebut, berikut contohnya: 252 =… Continue reading Rumus Rumus Matematika Cepat untuk Berhitung

Info Berita

UN Jadi Penentu Kelulusan bagi Peserta Pendidikan Kesetaraan

Jakarta, Kemendikbud --- Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun 2017 akan dilaksanakan dengan dua metode, yaitu berbasis komputer dan berbasis kertas dan pensil. Yang membedakan antara UNPK dengan UN pada pendidikan formal adalah, UN pada pendidikan formal tidak menjadi penentu kelulusan, sedangkan pada pendidikan nonformal, UN menjadi penentu kelulusan melalui UN Pendidikan Kesetaraan. Direktur Jenderal… Continue reading UN Jadi Penentu Kelulusan bagi Peserta Pendidikan Kesetaraan

Info Berita

Syarat dan Ketentuan NUPTK

Untuk memperoleh NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan baik sekolah formal maupun non-formal, maka pastikan data GTK yang di-input oleh operator sekolah harus lengkap, benar dan valid agar proses penerbitan NUPTK bagi GTK yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK dapat dilakukan dengan baik dan cepat.  Info selengkapnya silahkan klik disini